Povodí Odry: Srpnový sjezd Moravice nebude

blank

S uspořádáním srpnového vodáckého sjezdu Moravice 17. a 18. srpna 2019 vodohospodáři z Povodí Odry nesouhlasí vzhledem ke skutečnosti, že nebylo organizátory vodácké akce doloženo souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody. Rušno bylo kolem sjezdů Moravice i loni. Povodí Odry totiž zrušilo červencový i srpnový sjezd řeky, což se řadě vodáků nelíbilo. Na vině byly extrémně nízké průtoky vody. Podle mluvčí podniku Šárky Vlčkové vodohospodáři musí myslet kromě vodáků i na ostatní, kteří řeku využívají.

„6. června 2019 se na podnik Povodí Odry obrátil Český rybářský svaz s žádostí o vydání zákazu vodáckých akcí na řekách Moravice a Ostravice v květnu, červnu, červenci, srpnu a září. K žádosti přiložil bakalářskou práci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a vyjádření Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity. Ve své žádosti se odvolávají na § 5 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dle jejich názoru zde dochází k narušení rozmnožovací schopnosti a škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů z důvodu vypouštění chladnější vody pro možnost konání vodáckých akcí,“ zdůraznilo Povodí Odry.

Na žádost vodohospodáři Českému rybářskému svazu odpověděli dopisem, kde s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů v řece Moravici a  z důvodu předběžné opatrnosti uvedli, že budou požadovat po organizátorech organizovaných vodáckých akcí v roce 2019 jejich projednání s orgány ochrany přírody. „Současně sdělujeme, že pokud nedojde k zásadní změně ve stávajících odtokových poměrech, budeme z provozních důvodů 21. září 2019 po dobu osmi hodin provádět řízený proplach přívodní štoly na úpravnu vody v Podhradí. Tento proplach bude zajištěn provozem MVE Podhradí na její maximální hltnost z důvodu zajištění dobré kvality vody pro tuto úpravnu,“ doplnilo Povodí Odry.

Scroll to Top