SmVaK Ostrava investují do zlepšení životního prostředí na Karvinsku

Společnost zahájila likvidaci kanalizačních výustí ve dvou lokalitách na Karvinsku. Odpadní voda bude nově směřovat do čistíren odpadních vod. Téměř 40 milionů si vyžádá investice do likvidace kanalizačních výustí v petřvaldské části Podlesí, na které je napojeno více než 160 lidí, a další stavba obdobného charakteru v Doubravě v lokalitě U Komendra pro 500 obyvatel, kde bude vybudována také nová čistírna odpadních vod, přijde na více než 33 milionů. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta by mělo být hotovo v polovině příštího roku.

„Důvodem pro realizaci obou staveb je zlepšení životního prostředí z hlediska odvádění odpadních vod a uvedení jejich likvidace v těchto lokalitách do souladu s platnou legislativou. Platnost současného povolení pro nakládání s odpadními vodami ze strany vodoprávních úřadů končí na konci roku 2020. V případě obou míst jde o výrazný příspěvek ke zvýšení úrovně životního prostředí a obecně kvality života v těchto lokalitách,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Ulice Na Svahu a U vodojemu v Petřvaldu jsou v současnosti odkanalizovány jednotnými kanalizacemi, které končí dvěma kanalizačními výustěmi bez čištění. „V průběhu stavby bude vybudována nová splašková kanalizace směřující do kanalizační sítě v Havířově, která je zakončena čistírnou odpadních vod, kterou vlastní a provozují SmVaK Ostrava,“ popsal Tlolka.

Stavba podle Síbrta zahrnuje vybudování splaškové kanalizace v délce 1018 metrů, 89 metrů protlaku, 28 betonových revizních šachet, 17 polypropylenových kanalizačních revizních šachet, kanalizačních přípojek v celkové délce 850 metrů a 120 polypropylenových přípojkových revizních šachet. „Postavena bude také kanalizační čerpací stanice s dvěma ponornými kalovými čerpadly včetně elektrotechnické části, měření a regulace. Vybudován bude polyetylenový kanalizační výtlak v délce 1745 metrů včetně armatur a řadovek,“ vysvětlil mluvčí vodáren.

Podle Tlolky je v doubravské lokalitě U Komendra na čtyři kanalizační výusti napojeno více než 500 obyvatel. „Investice zajistí likvidaci odpadních vod napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistírnu odpadních vod pro 700 ekvivalentních obyvatel, která bude nově vybudována. Vznikne také zhruba 800 metrů gravitační kanalizační sítě,“ zdůraznil Tlolka.

Scroll to Top