Radegast vyčistí každý rok 20 bazénů dešťovky

Pivovar dlouhodobě bojuje proti suchu a za šetrné zacházení s vodními zdroji. Jednou z aktivit je ekologické čištění dešťových vod. Systém rybníčků čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru.

„Soustava nošovických rybníčků čistí dešťovou vodu přírodním způsobem a bez nároků na energii. K procesu čištění dochází při průtoku dešťové vody rybníčky, kdy dochází k přirozenému odbourávání zbytkového organického znečištění,“ vysvětlil vodohospodář a projektový specialista v pivovaru Radegast Jiří Toman.

Kromě ojedinělého způsobu dočišťování dešťových vod projekt přispěl k revitalizaci části řeky Morávky a k návratu původní fauny a flóry. Pivovar Radegast zde totiž vysázel asi 300 kusů dřevin, které v lokalitě původně rostly a patří do ní. Jsou to například jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí či různé druhy vrb.

Radegast v šetření s vodou mezi světovou špičkou

Pivovar Radegast investoval za posledních deset let do vodohospodářských projektů desítky milionů korun a během tohoto období snížil spotřebu vody téměř o 40 %. V roce 2018 spotřeboval na výrobu jednoho hektolitru pouze 2,51 hektolitru vody, což je podle podniku na hranici technologických, provozních a ekonomických možností. Celosvětový průměr při výrobě piva se pohybuje kolem 4-5 hektolitrů vody na 1 hektolitr piva.

„V roce 2018 jsme dosáhli historického milníku, který se bude těžko překonávat nejen v tuzemském, ale i v celosvětovém měřítku. Spotřebou 2,51 hektolitru vody na výrobu jednoho hektolitru piva jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historii pivovaru,“ uvedl manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák. Podle něj je meziroční snižování spotřeby vody stále obtížnější a pomalejší proces.

Scroll to Top