Odstavená ramena znovu napojena k Dyji

Na Dyji u Břeclavi je živo. Vodohospodáři tam napojují tři odstavená ramena odříznutá při úpravách v sedmdesátých letech minulého století. Povodí Moravy spolu s rakouskými kolegy chce v této části lužního komplexu bojovat nejen proti tamním dopadům sucha.

„Napojením odstavených ramen na tok se zabrání jejich vysychání a úhynu živočichů a na vodu vázaných ekosystémů,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Technické řešení zachovává obě říční větve. Vodohospodáři museli úpravy navrhovat s ohledem na pomezí Rakouska a Česka.

„Při průměrném průtoku prochází stávajícím korytem větší část vody, což je podmínka definující průběh státní hranice. Nižší i vyšší průtoky naopak přednostně vedou nově napojeným meandrem,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

K napřímení toku došlo v 70. a 80. letech dvacátého století, kdy se tok Dyje zkrátil téměř o 3,2 kilometru. Současné úpravy vrátí řece více než kilometr délky. „Stavbu jsme zahájili v srpnu minulého roku a ukončení se očekává v průběhu letošního září,“ doplnil Chmelař.

Scroll to Top