Nařízení v Chomutově

Město zakázalo kvůli suchu odebírat vodu z desítky potoků a řek k zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo zavlažování sportovišť. Zákaz platí až do odvolání. Porušení je kvalifikováno jako přestupek, je možné uložit pokutu až sto tisíc korun.

Už na konci července zakázali v Ústeckém kraji čerpat vodu z toků na Ústecku a Děčínsku. Chomutov vysvětlil, že se nařízení vztahuje na odběr povrchových vod pomocí technického zařízení, jako jsou čerpadla nejen přímo ve městě, ale v celé spádové oblasti. Čerpat vodu z potoků a řek nesmějí obyvatelé v celém povodí Hačky, Podkrušnohorského přivaděče, Prunéřovského potoka, Chomutovky, Hutné, Bíliny, Hutního potoka nebo přivaděče Ohře.

Na řadě míst v oblasti se snížily průtoky tak výrazně, že hrozí nebezpečí kyslíkového deficitu, který může vážně ohrozit vodní a na vodu vázané ekosystémy. V posledních dnech se sice objevily na celém území Česka přeháňky a bouřky, místy i s intenzivními dešti, ale byly jen lokální. Území zasažené půdním suchem se dál rozšiřuje.

Scroll to Top