Palička k protipovodňovému projektu na Hostivařské přehradě

Lesy hlavního města Prahy mají na starost kromě téměř tři tisíce hektarů zdejších lesních porostů také většinu z 99 pražských potoků, velké vodní plochy i parky a památné stromy. K tomu organizují ekologickou výchovu a provozují záchrannou stanici pro poraněné živočichy. Podle ředitele Ondřeje Paličky je i samotná lesnická práce v metropoli specifická. Poskytl rozhovor Pražskému deníku a redakci vodarenstvi.cz zaujala pasáž k protipovodňovému projektu u Hostivařské přehrady.

„Hostivařská nádrž představuje za určitých podmínek jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro obyvatele metropole, pokud jde o povodně. Proto jí Praha jako vlastník a lesy hlavního města jako správce nádrže věnují adekvátní pozornost, odpovídající jejímu významu. Od povodní v roce 2013 je přehrada pod nepřetržitým dohledem, má 4 hrázné. Je to vodní dílo druhé kategorie, a proto je u něj povinnost mít mimo stávajícího bezpečnostního přelivu ještě další dodatkový na desetitisíciletou vodu. To je de facto hypotetické číslo a jde o to, aby při nenadálé povodni nedošlo k přelití hráze. V případě Hostivaře, kde je sypaná hráz, by to mohlo mít fatální následky. Buduje se proto nová stavba, která je dimenzovaná na více než dvojnásobnou kapacitu a ještě zvýší bezpečnost vodního díla. Je už vydáno územní rozhodnutí a teď se projektuje pro stavební povolení. Stavět by se mohlo začít příští rok. Bude to poměrně rozsáhlá stavba s rozpočtem kolem 170 milionů,“ vysvětlil Palička.

Přehrada je nejvýznamnější vodní plochou na území Prahy, která má zásadní význam v ochraně jihovýchodní části města před povodněmi. Pražané ji také využívají pro odpočinek a rekreaci. Vodní dílo bylo zprovozněno v roce 1963. Přehrada má také od letošního roku nový velín, který poskytne zázemí obsluze a zároveň prostor pro uskladnění techniky nutné pro údržbu. Velín zkvalitní zázemí technicko-bezpečnostního dozoru nad vodním dílem, jako jsou pozorování a měření provozních veličin. Údržba také zahrnuje péči o břehové porosty nádrže, sekání přilehlých luk i likvidaci černých skládek. Celkové náklady prací se vyšplhaly na 5,6 milionu korun.

Scroll to Top