V Říčanech se připravují na krizový nedostatek vody

Říčany u Prahy trápí nedostatek vody. Většina lidí připojených na vodovod sice nemá problém, nedostatek vody ale hrozí těm, kteří v minulosti spoléhali na vlastní studny.

„Říčany mají omezené zdroje pitné vody a přednost pro napojení budou dostávat obyvatelé, kteří žijí v existujících nemovitostech. Naproti tomu projekty nové výstavby si budou muset počkat,“ informovala mluvčí Říčan Kateřina Lauerová. Město je závislé na dodávkách vody z Prahy a smlouvu s metropolí má uzavřenu na 1,03 milionu metrů krychlových ročně. Na dalších 70 tisíc kubíků mají Říčany opční právo.

„Praha nám nemůže nabídnout více vody z technických důvodů. Pražští vodohospodáři připravují velkou investici, nové propojení Jesenice a Uhříněvsi, a do doby, než bude projekt připravený a s územním povolením, nám nemohou poskytnout více pitné vody. A to se dá očekávat až po roce 2022,“ sdělil starosta Vladimír Kořen.

Nové zdroje vody se však v Říčanech nedají zařídit bez investic v řádu desítek až stovek milionů korun a mnoholetou investiční přípravou. Do té doby mohou Říčany rozdělit právě zmíněných 70 tisíc kubíků vody. V červnu zastupitelstvo rozhodlo, že absolutní přednost získají obyvatelé, kteří ve městě žijí, před developerskými záměry. Radnice tak osloví majitele stávajících domů, které jsou v blízkosti vybudovaných řadů a nemají napojení. Následně dostanou nabídku rezervace a smlouvu na vybudování přípojky. Pokud majitel odmítne nebo se do konce roku nevyjádří, rezervace kapacity pitné vody propadne a bude nabídnuta jiným, zejména stavebníkům.

Říčany zároveň připravují řadu opatření, aby ulevily Praze při vydatnějších deštích. Hlavní město totiž dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Vedení Prahy uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Říčany v této souvislosti pracují na dvou projektech. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním mělo město větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Scroll to Top