Praha zváží plány na holding svých firem

Plán minulé pražské koalice sloučit všechny městské firmy pod jeden koncern dostává trhliny. Současné vedení Prahy má totiž pochyby o tom, zda by pro město byla taková struktura ekonomicky výhodná.

„Uskutečnilo se jednání se všemi městskými společnostmi, které má Praha ve vlastnictví. Z našeho pohledu vytvářet jeden koncern, ve kterém by fungovaly všechny městské společnosti, nemá v tuto chvíli úplně ekonomicky význam,“ sdělil radní pro majetek Jan Chabr. Předchůdce v jeho funkci, Karel Grabein Procházka, si od koncernu sliboval lepší koordinaci a spolupráci firem, společné nákupy či půjčování peněz.

Od roku 2017 funguje koncernový model řízení městských společností v Brně. Tam však roli koncernové matky neplní firma, nýbrž městská rada. O projektu sloučení pražských firem hovořila již v roce 2012 TOP 09. Strana tehdy Prahu vedla.

Původně se počítalo s tím, že by do koncernu vstoupily jako první Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Chabr zatím neposílá projekt zcela k ledu. „Naším cílem je zkusit se zabývat myšlenkou vytvoření sektorových koncernů. Například koncern firem, které se zabývají vodním hospodářstvím, energetikou nebo správou majetku,“ řekl Chabr. Takovou variantu považuje za uskutečnitelnou i Procházka. Vytvoření holdingu nebo koncernu by uvítal rovněž předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček.

Scroll to Top