Brno hledá firmu pro optimalizaci kanalizace

Brno má k dispozici generel odvodnění zpracovaný v roce 2009, který se zabývá také problematikou odkanalizování města. Vzhledem k mnoha změnám v průběhu uplynulých 10 let je nutné dokument zrevidovat, což je předmětem opakované veřejné zakázky, kterou schválili radní. Obsahuje zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž účelem je zajištění aktualizace a řádné správy části Kanalizace Generelu odvodnění města Brna. Smlouva bude uzavřena na 6 let.

„Toto zadávací řízení zopakujeme ještě jednou. Předchozí jsme v lednu zrušili, protože se přihlásil pouze jeden zájemce. Věříme však, že nyní se výběr podaří. Vyhodnotit současný stav kanalizační sítě a navrhnout úpravy Brno nezbytně potřebuje, aby se mohlo dále rozvíjet. Vzhledem ke klimatickým změnám jsme nuceni reagovat například na principy hospodaření s dešťovou vodou včetně návrhů na konkrétní opatření,“ uvedl první náměstek primátorky města Petr Hladík.

Zhotovitel zakázky má za úkol provést monitorování stokové sítě Brna, sestavit modely stávající sítě a vyhodnotit aktuální stav. Rovněž je předmětem plnění smlouvy sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav dle aktuálních územně plánovacích dokumentací a podkladů, revize koncepce odkanalizování, návrh opatření na kanalizační síti a finanční analýza. Město také požaduje průběžnou správu a údržbu datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele kanalizační sítě.

V pěti městských částech Brna vyroste kanalizace za pět miliard korun. Stavba, která začala na jaře, by měla skončit v roce 2023. Investice se týká Bosonoh, Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. Za pět let by chtělo mít město kanalizaci na většině území. V Bosonohách zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace, v Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V Tuřanech budou práce směřovat do místní části Dvorsko a v Brně-jihu se dostaví kanalizační síť včetně komunikace.

Scroll to Top