Orlík dostane nový bezpečnostní přeliv

Přeliv by měl ochránit hráz při velkých povodních před překročením maximální hladiny vody v údolní nádrži. Hráz by měla ustát až desetitisíciletou vodu s průtokem vody až 5300 metrů krychlových za sekundu. Modernizací projde i lodní výtah. Celkem chce Povodí Vltavy do přehrady investovat 1,5 miliardy.

Původní přeliv na Orlíku funguje od 60. let. Dnes však neodpovídá bezpečnostním normám a o výstavbě modernějšího přelivového systému se již léta diskutuje. „Samotná hráz je v perfektním technickém stavu, ale tehdejší přelivy nepočítaly s tak silnými povodněmi, které zažíváme dnes a jsou způsobeny změnou klimatu,“ vysvětlil dříve mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Projekt modernizace připravily technické univerzity z České republiky i ze Slovenska. Současný přeliv zvládne se dvěma spodními výpustěmi převést za přehradu 3 150 kubíků vody za sekundu. Po rekonstrukci by to mělo být až 5 300 kubíků. „Do samotné stavby hráze nový přeliv nezasáhne. Při pohledu zdola vznikne nalevo od ní, v místě, kde je dnes skála. Bude mít tři otvory opatřené hydraulickými vraty, skrze které bude protékat případná povodňová voda,“ doplnil mluvčí.

Další významnou investiční akcí na vltavské vodní cestě je rovněž modernizace lodního výtahu na Orlíku. Modernizací dojde k prodloužení kolejové dráhy v úseku horní vody asi o 12 metrů na délku a o zhruba 3,5 metru na výšku. Úpravy dozná i zařízení převážející plavidla. Zvýší se jeho nosnost ze současných 3,5 až na 6,5 tuny.

Povodí Vltavy předpokládá zahájení prací na přelomu roku 2019 a 2020, práce potrvají dva roky a vyžádají si náklady ve výši asi 63 milionů korun. „Zajištěním větších plavebních hloubek a modernizací stávajícího lodního výtahu dojde k prodloužení možnosti plavby na vltavské vodní cestě i v období sucha,“ uvedl dále Roldán.

Orlická přehrada je součástí Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Vzniklému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Přehrada byla uvedena do provozu 22. prosince 1961. Největší hloubka je 74 metrů a jde o nejobjemnější nádrž v České republice.

Scroll to Top