Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury

SOVAK ČR na jaře připravil ve spolupráci se SMO ČR Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury, které je určeno především pro obce a malá města. Materiál byl zveřejněn jako příloha čtvrtého letošního čísla časopisu Moderní obec a redakce vodarenstvi.cz jej znovu připomíná v plném znění.

V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou dány zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsou ve stručnosti představeny základní modely provozování vodohospodářské infrastruktury v České republice, vycházející z metodiky Státního fondu životního prostředí ČR.

Samotné desatero, které je stěžejní částí materiálu, zahrnuje následující body:

  1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

  2. Evidence vodovodů a kanalizací

  3. Oprávnění a odborná způsobilost k provozování vodovodů nebo kanalizací

  4. Provozně související vodovody a kanalizace

  5. Práva a povinnosti

  6. Jakost vody

  7. Smlouva o dodávce pitné vody a smlouva o odvádění a čištění odpadní vody

  8. Vodné a stočné

  9. Plán financování obnovy

  10. Regulace oboru a správní delikty

Scroll to Top