SVAS: Propojení vody z veřejného vodovodu a studny přináší rizika

Po zkušenostech z předcházejících let a s ohledem na rostoucí budování nových lokálních zdrojů, upozorňují Středočeské vodárny všechny vlastníky domovních studní, že ze zákona o vodovodech a kanalizacích se nesmí potrubí veřejného vodovodu propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz systému.

„Fenoménem dnešní doby je zásobovat nemovitost nejen vodou z vodovodu, ale také z jiného zdroje, nejlépe z vlastní domovní studny, a ještě propojit oba zdroje na jeden vnitřní rozvod. Ovšem klimatické podmínky jsou obvykle příčinou toho, že voda v domovní studni zaklesává, a tak se začíná odebírat pitná voda z veřejného vodovodu. A zde začíná problém,“ řekl manažer provozu vodovod SVAS Václav Kodeš.

Při propojení veřejného vodovodu a studny ve vnitřním vodovodu totiž existuje reálné riziko, že voda ze studny se v případě vyššího tlaku dostane do vody ve veřejném vodovodu. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, může tento způsob kontaminace veřejného vodovodu přinést komplikace, včetně vzniku epidemie.

„Může se stát i opačný případ, kdy se voda z veřejného vodovodu díky nepovolenému propoji natlačí potrubím do studny a tímto způsobem dotuje studnu vodou z vodovodu. Při následném vyúčtování se majitel nemovitosti nestačí divit, kolik vody spotřeboval a hlavně, na kolik ho tento propoj v konečném důsledku přišel,“ doplnil Kodeš.

Scroll to Top