SVS obnovuje infrastrukturu v Litvínově

V litvínovských ulicích Československé armády a Mládežnická zahajuje Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro 200 obyvatel. V lokalitě se nachází vodovodní řady z litiny z roku 1954 a další úsek litinového potrubí z roku 1975.

Kamerová prohlídka podle vodohospodářů prokázala, že stoka vykazuje praskliny, místy deformace a dochází k nátoku balastních vod. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 185 metrů a kanalizace v délce 379 metrů. Stavba má být dokončena nejpozději pět měsíců od předání staveniště, tedy do 14. listopadu.

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost letos investovat do infrastruktury 1,33 miliardy korun. Dalších 337,5 milionu korun dá na potřebné opravy provozní společnost SčVK. Přímo na Mostecku to bude 107,9 milionu korun, které budou směřovat do 21 staveb.

Z pohledu investic bylo nejvýznamnější akcí roku 2018 zahájení rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, která bude dokončena na jaře roku 2020. Cena vzešlá z výběrového řízení je 127 milionů korun. Druhou nejvýznamnější stavbu představuje rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče v úseku Most – Chanov – Želenice v délce přes 5,8 kilometru za téměř 99 milionů. Stavba byla zahájena v srpnu 2017.

Za největší dokončenou stavbu v roce 2018 považuje SVS investici v Louce u Litvínova za 25,5 milionu. Zahrnovala odstranění kanalizačních výustí, výstavbu nové čistírny odpadních vod pro 620 obyvatel, výstavbu nových úseků splaškové kanalizace a rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a vodovodu. Nejdůležitějším dlouhodobým projektem je podle vedoucího úseku komunikace a PR Maria Böhmeho transformace vodárenství na severu Čech.

Scroll to Top