Ostravané pijí jednu z nejkvalitnějších vod na světě

Ostravané nemusí mít o kvalitu vody obavy. Ostravské vodárny a kanalizace zdůrazňují, že je pitná voda prostřednictvím akreditovaných laboratoří kontrolována na všech místech, kde společnost vodu distribuuje, s četností minimálně jedenkrát měsíčně.

Důležitým prvkem je novoveská úpravna v Ostravě, která je rovněž největší a nejvýznamnější vodárnou na území Ostravy s historií od roku 1885. Poslední nezávislé testy kohoutkové vody v České republice podle vodohospodářů znovu potvrdily, že voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu, v případě dusičnanů a dusitanů pak také limity pro kojeneckou vodu. Vodárny dříve uvedly, že voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalitnější nejen v Česku, ale i ve světě.

Společnost zásobuje obyvatele města pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Scroll to Top