Česko a cíle udržitelného rozvoje OSN

Mezi nejdůležitější cíle řadí lidé v Česku Zdraví a kvalitní život, s odstupem poté Pitnou vodu a kanalizaci a Důstojnou práci a ekonomický rozvoj. Vyplývá to z aktuálního průzkumu výzkumné a technologické společnosti Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Česko se také umístilo sedmé na světě v naplňování Cílů udržitelného rozvoje a zařadilo se v udržitelnosti mezi světovou špičku.

„Extrémně vysoké letní teploty a s nimi související sucho se znovu ukázaly jako stěžejní témata, která lidi v Česku pálí. Oproti loňskému roku také významně narostla důležitost a význam změny klimatu. Pitnou vodu, zdraví a kvalitní život a právě boj se změnou klimatu považuje česká veřejnost za priority, kterým by se měla věnovat česká vláda,“ sdělila Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která průzkum v Česku realizuje již čtvrtým rokem.

Nejlépe je podle české populace řešen cíl Pitná voda a kanalizace (SDG 6) a Kvalitní vzdělání (SDG 4). Mezi tři nejúspěšněji řešené cíle se nově řadí Rovnost mužů a žen (SDG 5). Jako klíčoví aktéři k naplňování cílů jsou dlouhodobě českou veřejností vnímáni stát a vláda (77 %).

„Aktuální umístění v žebříčku SDG Index ukazuje, že bychom se měli přestat podceňovat. V oblasti udržitelného rozvoje jsme na sedmém místě z více než sto šedesáti států světa. Od loňska jsme si polepšili o pět míst. Česká republika si vede dobře ve snižování chudoby a nerovností, v ekologii i v oblasti lidských práv, kde se hodnotí spravedlnost a síla institucí. Klima zůstává velkou výzvou pro všechny vyspělé státy,“ doplnil ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Scroll to Top