Do obcí míří další 2,5 miliardy na dostupnou vodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění další 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Po vyčerpání evropských prostředků z Operačního programu Životní prostředí uvolňuje rezort 2,5 miliardy korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

„Téměř 40 % území České republiky je v tomto týdnu ve stavu mimořádného sucha. Nějakým, byť částečným suchem je postiženo 90 % našeho území, tedy téměř celá republika. Sucho je jedním z důsledků klimatické změny, která Českou republiku kvůli geografické poloze postihuje výrazněji než okolní státy. Zajistit musíme nejenom přístup občanů k pitné vodě, ale přizpůsobit musíme také hospodaření v krajině,“ sdělil na tiskovém brífinku v úvodu své cesty po Jihomoravském kraji ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle něj je základem budoucnosti dostupná a kvalitní pitná voda. „Pro dlouhodobé zajištění jejího dostatku v obcích je klíčová výstavba vodohospodářské infrastruktury. Výstavba vodovodů a přivaděčů sloužících k propojování vodárenských soustav nebo výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací přitom představují rozsáhlé projekty s investicemi v řádech desítek milionů, které menší i středně velké obce nejsou schopny samy ufinancovat. Náš rezort v tom obcím významně pomáhá,“ doplnil Brabec.

Scroll to Top