Povodí Moravy dokončilo betonáž tělesa mostu v Olomouci

Úspěchem skončil podle vodohospodářů stavební maraton na mostu v ulici Komenského v Olomouci, který je součástí protipovodňové ochrany města. Betonáž nosné konstrukce mostu, která začala v pátek 19. července, stavaři dokončili po půlnoci.

„Unikátní betonáž, která celý den zaměstnávala 12 domíchávacích vozů, dvě betonárny a více než 60 lidí, skončila v jednu hodinu v noci. Těleso mostu, které dělníci v pátek betonovali od středu mostu směrem ke břehům, dokončili dělníci nejdříve na levém břehu. Vybetonovanou plochu ošetřovali vodou, aby v konstrukci nevznikly praskliny, a po dokončení betonáže mostní konstrukci přikryli geotextilií. V průběhu víkendu pokračovali v kropení betonované plochy,“ vysvětlil dokončení stavebních prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Po dokončení náročné akce bude beton tvrdnout a zrát. Během této doby dojde k předepnutí nosné konstrukce uloženými lany. „Nosná konstrukce nového mostu měří 57 metrů, šířka mostu bude 23,2 metru, spodní hrana nového mostu bude na úrovni 214,06 metru nad mořem. Mostní konstrukce je o 26 metrů delší a most bude o 2 metry výše, než byl ten starý. Nebude tak tvořit překážku při povodních a poskytne dostatečnou kapacitu povodňovým průtokům až na úroveň 650 metrů za sekundu,“ doplnil Gargulák.

II. B etapa výstavby protipovodňové ochrany Olomouce spočívá především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí, rozšíření koryta a nábřeží, snížení takzvaných berem, částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích. Komplexní protipovodňový projekt ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tři miliardy korun. Náklady na probíhající etapu přesáhnou 700 milionů.

 

Scroll to Top