Autobusy budou jezdit díky čistírenským kalům

Na vyčištěný biometan budou jezdit autobusy městské hromadné dopravy v Praze a Brně díky projektu, který zaujal odbornou porotu soutěže E.ON Energy Globe. Letos v kategorii Firma nominovala odborná porota do užšího finále dva projekty. Prvním z nich, který zaujal redakci vodarenstvi.cz, představuje unikátní technologii úpravy bioplynu z čistírenských kalů na biometan, jenž následně slouží jako palivo pro vozidla městské hromadné dopravy.

Při čištění odpadních vod vzniká čistírenský kal. Institut cirkulární ekonomiky představil v soutěži E.ON Energy Globe komplexní technologický řetězec zpracování bioodpadu na biometan. Ten je pak možné využít jako palivo v dopravních prostředcích.

Dopravní podnik města Brna vyhodnotil v červnu zkušební provoz autobusu, který jezdí na v Česku ojedinělé palivo: biometan, který vzniká při čištění odpadních vod. Závěr je pozitivní. Problémy nenastaly při tankování, ani z hlediska výkonu a chování vozidla. Autobus během testovacího období najel 4750 kilometrů pouze s použitím energie z čistírenských kalů.

„Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu a současná flotila 160 CNG autobusů je připravena tento druh paliva začlenit do provozu,“ konstatoval podnik, který nyní hledá zdroje nového paliva. „Nejen odpadní vody, ale také biologicky rozložitelné odpady vznikající na území města, nemusí být vnímány jako bezcenné, ale jako významný zdroj energie, “ řekla Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, která je spoluautorkou projektu.

Autobus Iveco Urbanway jezdil od října do konce roku 2018 na lince 63 do Chrlic, o víkendech na lince 49 od Olympie. Plyn doplňoval v modřické čistírně odpadních vod. „Průměrná rychlost plnění se zpočátku pohybovala kolem 2,5 kilogramu biometanu za minutu, po úpravě plnicí stanice se zvýšila na 4,5 kilogramu, takže standardní naplnění se uskutečnilo za čtvrt hodiny,“ uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková. Dopravní podnik v Brně disponuje 160 autobusy na stlačený zemní plyn a dlouhodobě by měl tuto flotilu udržovat.

Scroll to Top