Významná stavební akce v Olomouci

Povodí Moravy buduje komplexní protipovodňovou ochranu v Olomouci, která je rozdělena do několika etap. Podle vodohospodářů se daří i přes složité podmínky v centru města akci zvládat bez zásadních dopadů na harmonogram stavby. V pátek 19. července stavaři zahájí betonování nosné konstrukce mostu na ulici Komenského. Most musí být vybetonovaný bez přerušení. Akci předcházely náročné přípravy.

„Práce odstartují už v šest hodin ráno. K mostu budou přijíždět domíchávací vozy jak od Bristolu, tak od Gorazdova náměstí, aby betonování probíhalo co nejrychleji z obou stran. Betonování bude probíhat od středu mostu směrem ke krajům. Akce se nemůže přerušit, beton musí být dokonale propojený a v konstrukci nesmí vzniknout žádná spára,“ popsal plánovaný průběh stavební akce generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Zhotovitelem je společnost Silnice Group.

„Dostat na stavbu během jednoho dne takové množství materiálu vyžaduje nejen pečlivé načasování, ale také logistické řešení, záložní plány a zkušenosti zhotovitele. Beton budou míchat dvě betonárny. V záloze bude připravena třetí. Beton musí být vyráběný stejnou recepturou. Budou připravené záložní stroje, na stavbě bude pracovat dostatek zkušených lidí a střídat se budou ve dvou směnách. Naše firma má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti,“ řekl Jakub Vlk, vedoucí střediska HSV divize Speciální stavby ze společnosti SILNICE GROUP. Z důvodu velikosti betonované konstrukce a nutnosti dodržet technologický postup budou práce probíhat až do nočních hodin. Během betonování se na stavbě ve směnách vystřídá 60 lidí.

Nové vedení Olomouce věnuje právě protipovodňovým opatřením v centru Olomouce velkou pozornost a loni v prosinci se dohodlo na pravidelných schůzkách s vedením Povodí Moravy, které je investorem stavby. Novinkou je také zřízení poradní komise. „Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil v prosinci Žbánek. Rozsáhlá opatření proti velké vodě v Olomouci, která jsou rozdělena do několika etap, jsou sice podle něj významným krokem pro bezpečnost města, ale také znamenají komplikace nejen pro obyvatele dotčené lokality.

Scroll to Top