Kaskádou rybníků na Špičák nad Třeští

Šestitisícová Třešť na Vysočině ležící na jih od Jihlavy směrem na Telč zůstává stranou zájmu oproti tomuto renesančnímu městu zařazenému do registru UNESCO. I tak má město, jehož centrum je městskou památkovou zónou, a jeho okolí rozhodně co nabídnout nejen letním výletníkům.
Třešť je historicky spjatá s životem významné židovské komunity (zajímavé jsou památky v podobě bývalé synagogy, židovského hřbitova, nebo pozůstatků původní zástavby), se jmény Franze Kafky a slavného ekonoma A. Schumpetera, který se tady narodil, nebo s tradicí domácí výroby betlémů, jejichž muzeum ve městě najdeme.
Vyrazit z Třeště je možné ale také na výlety spojené s vodou. Například od místního zámku vede po naučné stezce nebo modré turistické značce trasa vzhůru do kopce k Národní přírodní rezervaci Špičák.
Nad místní lokalitou Rybářství Vysočina byla vybudována kaskáda pěti rybníků – Stupník – Komora – Dolní Obora – Střední Obora – Horní Obora. Turistická trasa vede kolem nich. U druhého rybníka – Komory – narazíme na přepad vodárenského vrtu s mottem Voda je život, který je citlivě upravený do podoby kamenné studánky. Kvalitu vody dokládají přiložené protokoly laboratorních rozborů.
Nad posledním z rybníků je hájovna, u níž vejdeme do lesa, v němž uvidíme vodárenský zdroj a vodojem. V lokalitě hájovny narazíme také na zajímavé stromořadí z douglasek, které je díky své výjimečnosti zařazeno mezi chráněné památné stromy.
Vrcholová partie Národní přírodní rezervace Špičák dýchá poklidnou atmosférou místa přírodě blízkých jedlových bučin, javořin a horských smrků. Jde o jedno z nejvýznamnějších chráněných území Vysočiny s rozlohou 46 hektarů, které bylo vyhlášeno již v roce 1964. Při cestě přes vrchol je potřeba překonat náročnější skalnatý a kamenitý terén. Ze Špičáku je možné pokračovat po naučné stezce dolů do Jezdovic a vrátit se odsud do Třeště vlakem nebo autobusem – jde o jednu zastávku. Cesta dolů je při východu z lesa lemována dubovým stromořadím. V Jezdovicích tvoří významný krajinný prvek největší rybník v okrese Jihlavy s 28 hektary.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top