Brabec k aktivitám MŽP v boji se suchem

Předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a jeho vládní kolegové navštívili ve Středočeském kraji modelové projekty reprezentující současný boj státu, samosprávy i soukromníků se suchem. Vládní návštěva má upozornit na konkrétní programy a inspirovat další hospodáře v krajině, aby tyto potřebné akce realizovali.

„Za posledních 100 let jsme vysušili milión hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, abychom mohli využívat zemědělskou půdu, vybetonovali jsme koryta řek, aby voda rychleji odtékala. Celková délka říční sítě se zkrátila o 30 %, rozloha niv a mokřadů klesla o 80 %, rozloha rybníků klesla od 17. století o 70 %, rozoráno bylo 270 000 hektarů luk a pastvin,“ řekl v Senomatech na Rakovnicku ministr životního prostředí Richard Brabec.

Oblast patří mezi nejsušší místa v České republice. Ve spolupráci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství a státního podniku povodí tam ale vzniknou nádrže, které budou kumulovat vodu z řeky Blšanky, ale i přivaděč, který bude převádět vodu z Ohře.

„Zadržování vody v krajině je klíčovým nástrojem pro doplňování stavu podzemních vod, pro ochranu půdy před erozí, ale spolehlivě funguje také jako ochrana před povodněmi, což je rovněž jeden z extrémních projevů klimatické změny. Je to budování mokřadů, tůní, rybníků, průlehů v krajině, výsadba zeleně a krajinné prvky jako remízy nebo biopásy na zemědělské půdě, revitalizace vodních toků – rozlivy vody do krajiny z koryt řek nebo zpomalení odtoku vody. Třeba Nenačovice jsou příkladem modelového projektu. Takových programů ministerstvo životního prostředí od roku 2014 realizovalo 1000 za 3,5 miliardy,“ uvedl ministr Brabec.

Scroll to Top