Tůma ke kvalitě vody v nádržích v povodí Moravy

Pozitivní hodnocení krajských hygieniků se týká všech koupacích míst u nádrže Brno, obou lagun na Nových Mlýnech, dále nádrží Vranov, Výrovice, Letovice, Luhačovice a Plumlov. Vodním dílům Bystřička a Horní Bečva dala Krajská hygienická stanice ve Zlíně dvojku, což značí vhodnou vodu ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

„Ve většině nádrži jsou teploty nižší, než byly v loňském roce, množství srážek je naopak vyšší, což umožňuje rychlejší obměnu vody. Klíčové je však množství živin, které se do nádrží dostane z řek, a splachy z okolní půdy. Velké množství živin narušuje rovnovážný stav v nádrži, kdy převládnou podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic,“ řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Teploty vody v nádržích se pohybují mezi 20 a 25,8 stupni Celsia. Nejchladnější voda je v Plumlově, nejteplejší naopak ve Výrovicích.

V obou nádržích vodohospodáři srážejí na přítoku fosfor, který se pak do ní dostává ve formě nevyužitelné pro sinice. V Brněnské přehradě také provozují aerační věže. „Sinice jsou zatím přítomné v nepatrných množstvích. Voda je lehce zakalená řasami, což sinicím nesvědčí. Průhlednost byla v pondělí 1,4 až 1,8 metru. U Plumlova je běžné, že v první polovině července je voda dobrá a pokazí se až v srpnu. Zda se nám podaří v letošním roce udržet vodu po celou sezónu ke koupání, to nezávisí primárně na nás, ale na počasí a míře vyprodukovaného znečištění člověkem, které se dostává do nádrží. Naše opatření fungují, ale dopady extrémního počasí na přírodu i procesy v nádrži nejsme schopni eliminovat. Nádrže jsou a musí zůstat živým organismem jako součást vyváženého životního prostředí,“ doplnil Tůma.

Scroll to Top