Vhodná voda ke koupání v nádržích Povodí Moravy

Rekreační nádrže ve správě Povodí Moravy mají i v půlce července vodu vhodnou ke koupání. Potvrdila to měření Krajských hygienických stanic. Většina z nich je navíc hodnocena nejlepším stupněm kvality.

Konkrétně se hodnocení týká všech koupacích míst u nádrže Brno, obou lagun na Nových Mlýnech, dále nádrží Vranov, Výrovice, Letovice, Luhačovice a Plumlov. Vodním dílům Bystřička a Horní Bečva dala Krajská hygienická stanice ve Zlíně dvojku, což značí vhodnou vodu ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

Teploty vody v nádržích se pohybují mezi 20 a 25,8 stupni Celsia. Nejchladnější voda je na Plumlově, nejteplejší ve Výrovicích. U nádrží Brno a Plumlov vodohospodáři srážejí na přítoku fosfor, který se pak do nich dostává ve formě nevyužitelné pro sinice.

Scroll to Top