Povodí Vltavy vykázalo obrat 1,34 miliardy

Výsledek hospodaření po zdanění činil 49,22 milionu. Ze všech nádrží podnik nadlepšil průtoky v tocích o 404,82 milionu kubíků vody. Náklady na údržbu a opravy činily 271,5 milionu. Investiční výdaje dosáhly 402,5 milionu a plynuly například do výstavby nové malé vodní elektrárny Klabava a rekonstrukce technologie u malé vodní elektrárny nádrže Švihov (Želivka).

Podnik ve výroční zprávě dále uvedl, že v roce 2019 dokončí opravu vodního díla Vrané a bude realizovat akce na ochranu před negativními dopady sucha, zejména v povodí Rakovnického potoka. Na území o celkové rozloze 28 708 kilometrů čtverečních spravuje Povodí Vltavy více než 22 000 kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených povodích, z toho je 5 533 kilometrů významných toků, přes 12 000 kilometrů drobných toků a dalších více než 4 300 kilometrů neurčených drobných vodních toků.

Scroll to Top