Vodárenství.cz partnerem konference v Poděbradech

Akce navazuje na řadu konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995 a od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé komplexnosti.

Novinkou letošní konference je to, že postery již nebudou rozdělovány do dvou sekcí – Aplikovaná věda, technologie a inženýrství a Výzkum a vývoj, ale budou se podávat do tematických okruhů. Pro zviditelnění budou postery doprovázeny krátkými tříminutovými prezentacemi.

Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší prezentaci a o nejlepší poster. Podmínkou je aktivní prezentace vlastní práce. Pro zvýšení atraktivity konference pro účastníky z akademického prostředí jsou podnikány kroky pro zařazení sborníku do databáze Scopus. Nedílnou součástí je rovněž diskuse v odborných sekcích a v kuloárech. Ta bude ještě doplněna řízenou diskusi v sekcích odpovídajících tematickým okruhům.

Bienální konference VODA 2019 se bude konat opět v Poděbradech v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda. To umožňuje, aby nedílnou součástí konference byla doprovodná výstava. Stejně jako v roce 2017 bude na místě redakce vodárenství.cz, která z průběhu poskytne aktuální zpravodajství.

Scroll to Top