ŠKODA AUTO evidovala pokles spotřeby energií

Automobilka zaznamenala pokles spotřeby energií, emisí CO2 a objemu odpadů. Vyplývá to ze Zprávy o trvale udržitelném rozvoji 2017/2018. V časovém srovnání dosáhla automobilka v letech 2010 až 2018 ve výrobě vozů snížení vlivů na životní prostředí o 56,1 %. Spotřebu vody na jeden vyrobený vůz se ve stejném období podařilo snížit o 38,2 % a množství těkavých organických látek vznikajících při lakování v přepočtu na jeden vyrobený vůz kleslo o 48,9 %.

Společnost od roku 2010 významně snížila spotřebu vody. Ročně jí recykluje 654 000 metrů krychlových, což představuje 42 procent celkové spotřeby v mladoboleslavském závodě. Ačkoliv automobilka vyrábí stále více aut, spotřeba vody nestoupá. Firma zároveň představila novou ekologickou lakovnu.

„Naším šetrným zacházením s vodou výrazně přispíváme k ochraně přírodních zdrojů. I když ve srovnání s rokem 2010 vyrábíme o 63 procent více vozů, roční spotřeba vody ve Škodě Auto, která činí 1,53 milionu kubických metrů, ve stejném období nevzrostla,“ řekl na jaře člen představenstva automobilky patřící do německého koncernu Volkswagen Michael Oeljeklaus. Důležitým pilířem projektů Strategie Škoda 2025 a GreenFuture je kontinuální snižování spotřeby vody.

Voda v automobilkách je využívána k mytí, filtraci i v celé řadě chladicích systémů. Loni také Škoda Auto instalovala v lakovnách řadu nových čisticích systémů, které jsou vybaveny mimořádně jemnými membránovými filtry. Za účelem snížení spotřeby vody se odpadní voda upravuje v moderních filtračních systémech a vrací se do oběhu, takže je možné ji využít několikrát.

K ekologickým projektům patří nově budovaná lakovna, kterou automobilka prezentuje jako jednu z nejmodernějších v Evropě. Má totiž definovat nová měřítka v oblasti ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Jednou ze zajímavých vychytávek je, že zbytky barvy z lakování karoserií budou absorbovány pomocí drceného vápence. Díky tomuto procesu suchého odlučování nevzniká žádný odpad ve formě lakových kalů.

Scroll to Top