PVS proinvestovala více než 2 miliardy

Pražská vodohospodářská společnost v roce 2018 vykázala obrat 5,59 miliardy. Společnost ve výroční zprávě dále uvedla, že v roce 2018 investovala do obnovy infrastruktury více než 2 miliardy. I díky tomu dosahují ztráty v síti zhruba 13,5 %.

PVS je vlastněná městem Praha a obnovu infrastruktury financuje z nájmu od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které v metropoli zajišťují distribuci pitné vody a čištění vody odpadní. Další investice financuje přímo magistrát. PVS tento rok podle plánu zahájí více než stovku modernizací vodovodních řadů, kanalizačních potrubí a dalších částí infrastruktury. Další investice se budou týkat Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově a menších čistíren. Společnost bude pokračovat v několika desítkách zahájených staveb.

Celkem PVS letos proinvestuje 2,18 miliardy. K největším chystaným akcím patří dokončení rekonstrukcí kanalizace v Jungmannově ulici v Praze 1 za 45,2 milionu korun a v ulici Nad Novou Libní v Praze 8 za 41,5 milionu. Dále bude pokračovat modernizace čerpacích stanic na Novodvorské za 29,9 milionu a na Chodově za 29,2 milionu.

Společnost také investuje 36,3 milionu do vodojemu na Floře a 30 milionů do vodojemu v Hrdlořezích. Největší investicí v posledních letech byla dostavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod. Stavba, která měla vyjít na 5,8 miliardy, se nakonec prodražila o zhruba 300 miliónů. Město všechny náklady uhradilo samo, protože nemělo nárok na dotace z EU.

Scroll to Top