Vodné a stočné v červnu meziročně zdražilo o 2,6 procenta

Meziroční inflace v červnu zpomalila na nejnižší úroveň od letošního února, uvedli analytici. Červnová inflace podle nich odpovídá očekávání trhu, je ale nad prognózou České národní banky. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zpomalil na 2,7 z květnových 2,9 procenta.

SOVAK ČR opakovaně zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo vzhledem k diferencovaným místním podmínkám formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet pro vodné a stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

K faktorům ovlivňujícím výši vodného a stočného patří výrazné meziroční skokové navýšení cen energií, dále růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce infrastruktury. Vodárenské společnosti také musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Scroll to Top