Novinky v největší jihočeské úpravně za 9,6 milionu

Úpravna vod Plav na Českobudějovicku zprovoznila nové zásobníky kapalného oxidu uhličitého CO2. Investice vyšla na 9,6 milionu korun a nahradila čtyři zásobníky z roku 1991 s kapacitou 80 tun za dva nové kryogenní s kapacitou 60 tun CO2. Nové jsou rovněž trubní rozvody a armatury.

„Projekt byl zpracován ve spolupráci s Linde Gas doslova na míru pro tuto úpravnu. Na vývoji se podílel i anglický projektant, který provedl výpočty a navrhl nové směšování. Další podobné je snad už pouze ve Spojených státech amerických. Původní zařízení bylo po osmadvaceti letech už na hranici životnosti. Navíc bylo velmi provozně nákladné – kapalný CO2 se skladuje při teplotě minus 40 stupňů Celsia a původní nádrže se musely trvale dochlazovat. To u nových odpadá,“ sdělil provozní náměstek Jihočeského vodárenského svazu František Rytíř.

Technických inovací je podle vodohospodářů mnohem víc. Například původní dávkování bylo podtlakové, pomocí ejektorů se musel vytvořit podtlak a přes dávkovací zařízení se řídilo množství CO2 přidávané do vody. Nová technologie je však tlaková, což podstatně snížilo spotřebu směsné vody. Navíc nový směšovač upravovanou vodu oxidem lépe nasytí, čímž se snižuje i jeho spotřeba.

Scroll to Top