Nové číslo Zpravodaje MŽP se věnuje suchu

Aktuální číslo magazínu se zaměřuje na českou krajinu, obce a města a problémy, které jim způsobuje sucho jako projev klimatické změny.

Nové vydání představuje příklady dobré praxe – realizovaných projektů, díky kterým se problémy se suchem daří překonávat. Úvodní článek rekapituluje loňský rok ve vztahu k dlouhodobému pozorování stavu vody. Fakta připravili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Adaptační opatření na probíhající klimatickou změnu jsou finančně i stavebně náročná, proto s nimi pomáhají programy OPŽP, ale i národní programy ministerstva životního prostředí a finance ze Státního fondu životního prostředí ČR. Odborným garantem projektů je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Dále běží programy pro domácnosti a zahrádkáře na zachytávání dešťové vody, šetření s pitnou vodou přes využívání přečištěné odpadní vody. Ministr Brabec také podnikl cestu po Jihomoravském kraji, kde si prohlédl netradiční novátorské projekty, které mají obecnou využitelnost a mohou být pro podnikatele, obce i města inspirací.

Zpravodaj k dispozici zde. 

Scroll to Top