Aqua Servis ke změnám cen na Rychnovsku

Pro obec Záměl a městys Doudleby nad Orlicí začal od července platit nový ceník vodného a stočného. S ohledem na propojenost obou vodovodů vodohospodáři vytvořili cenovou unii za účelem uplatňování jednotné ceny pro vodné. Od 1. července činí vodné včetně DPH 45,20 korun, stočné v Záměli se pro rok 2019 nemění a zůstává na 40,40 korunách.

„Cena vody v konkrétním území odráží reálné náklady spojené s její výrobou a dodávkou, popřípadě odváděním a čištěním. V případě vodovodu Doudleby – Záměl je významným nákladem cena za nákup vody z Potštejna. Dalším parametrem pro stanovení ceny je úroveň její spotřeby. Čím více kubíků se spotřebuje, tím levnější může být, protože náklady na provoz a údržbu vodovodních a kanalizačních systémů zůstávají téměř stejné bez ohledu na množství spotřebované vody,“ vysvětlila generální ředitelka Aqua Servis Iveta Doležalová.

Aqua Servis bude nadále zajišťovat provoz vodárenské infrastruktury v celém regionu. „Průměrná spotřeba vody na obyvatele v našem regionu činí asi 88 litrů na osobu a den. Dodávka pitné vody od 1. července přijde 1 obyvatele na 4 koruny na den a za její odvedení a vyčištění zaplatí denně 3,50 korun. Cena pro vodné se potom na jednoho obyvatele zvyšuje o 40 haléřů na den, tedy 12 korun za měsíc a 147 korun za rok. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet vodoměru, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za vyúčtované období při následujícím fakturačním odečtu,“ doplnila Doležalová.

Scroll to Top