Hlášení o omezení, přerušení a obnovení provozu čistíren, poplatková agenda

SOVAK ČR si dovoluje připomenout, že v souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2019, dochází ke změně správce poplatku, a to z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na Státní fond životního prostředí České republiky. Jedním z důsledků této změny je změna ohlašovacího místa, kde provozovatel vodohospodářské infrastruktury oznamuje omezení, přerušení a obnovu provozu čistírny odpadních vod.

Více zde. 

Scroll to Top