MŽP k projektům energetické valorizace čistírenských kalů

V lednu 2019 ministerstvo životního prostředí reagovalo na dotaz SOVAK ČR k podmínkám energetického využití čistírenských kalů, a to jak přímo v čistírnách odpadních vod, tak mimo ně. Potvrdilo dlouhodobý názor, že vlastní energetické využívání vždy bude posuzovat jako využívání odpadů, a to v případě monospalování, realizaci pyrolýzy a spalování pyrolýzního plynu při výrobě biocharu či například spoluspalování energetického kompostu vzniklého s využitím kalů. S touto kategorizací souvisí veškerá omezení z pohledu přípravy projektů, určená legislativními požadavky na ochranu ovzduší.
Více zde.

Scroll to Top