Rekonstrukce zdrojů topné a užitkové vody v Liberci

Liberecká teplárna 8. července 2019 zahájila práce na rekonstrukci technologie ohřevu topné a užitkové vody v budově krajského úřadu. Ve středu 10. července začnou výkopové práce v prostoru parkoviště a parčíku.

Akce je součástí projektu Revitalizace CZT LIBEREC – GreenNet. Pracovníci externí společnosti budou v budově Krajského úřadu Libereckého kraje od 8. července instalovat nové potrubí do šachty za nákladním výtahem a propojí energocentrum se strojovnou v 10. patře.

Teplárna Liberec zásobuje teplem a teplou vodou téměř patnáct tisíc domácností, desítku průmyslových areálů a dalších 130 odběratelů, jako jsou školy, úřady či nákupní centra. Jejím menšinovým vlastníkem je město Liberec.

Dále vyrábí i elektrickou energii, kterou společně s vykoupenou elektřinou ze zařízení na využití odpadů TERMIZO dodává do rozvodné sítě. Společnost vlastní ze 76,04 % Energie Holding a z 23,96 % město Liberec.

Scroll to Top