Při napouštění bazénu se můžete dopustit i trestného činu

Teplé počasí sice láká k osvěžení v domácích zahradních bazénech, ale nesprávný postup může způsobit potíže nejen napouštějícím odběratelům, ale také jejich sousedům. Na problematiku opakovaně upozorňujeme. 

Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a chtějí ho mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru totiž může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do širokého okolí.

Nárazové odběry mohou způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě. Bazén je vhodné napouštět pozvolna několik dnů, nejlépe mimo odběrové špičky v noci během pracovního týdne.

„V posledních letech se občas setkáme s tím, že lidé napouštějí vodu do bazénů přímo z vodovodních hydrantů. Toto se dá kvalifikovat už jako trestný čin, protože vodu z hydrantu mohou bezplatně odebírat pouze hasiči, a to jen při záchranných a likvidačních pracích,“ potvrdila mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová. V ostatních případech může za napouštění vody z hydrantu hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Scroll to Top