PVS vypsala tendr za 174 milionů

Pražská vodohospodářská společnost vypsala veřejnou zakázku Obsluha a údržba Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu. Lhůta pro doručení nabídek je 12. srpna 2019.

PVS je vlastněná městem Praha a obnovu infrastruktury financuje z nájmu od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které v metropoli zajišťují distribuci vody a čištění vody odpadní. Další investice financuje přímo magistrát. PVS tento rok podle plánu zahájí více než stovku modernizací vodovodních řadů, kanalizačních potrubí a dalších částí infrastruktury. Další investice se budou týkat Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově a jiných menších čistíren. Společnost bude pokračovat v několika desítkách zahájených staveb.

Celkem PVS letos proinvestuje 2,18 miliardy. K největším chystaným akcím patří dokončení rekonstrukcí kanalizace v Jungmannově ulici v Praze 1 za 45,2 milionu korun a v ulici Nad Novou Libní v Praze 8 za 41,5 milionu. Dále bude pokračovat modernizace čerpacích stanic na Novodvorské za 29,9 milionu a na Chodově za 29,2 milionu. Společnost také investuje 36,3 milionu do vodojemu na Floře a 30 milionů do vodojemu v Hrdlořezích. Největší investicí v posledních letech byla dostavba nové vodní linky ÚČOV. Stavba, která měla vyjít na 5,8 miliardy, se nakonec prodražila o zhruba 300 miliónů. Město všechny náklady uhradilo samo, protože nemělo nárok na dotace z EU.

Scroll to Top