Pokuta za nadlimitní odběr vody

Obec Velké Hydčice na Klatovsku odebrala více než 1700 metrů krychlových vody bez povolení. Česká inspekce životního prostředí jí proto uložila pokutu přes 120 tisíc korun. Obec měla vodoprávním úřadem povoleno čerpat z vrtané studny maximálně 10 tisíc metrů krychlových za rok.

„Povolením stanovené limity chrání zdroje vody před jejich přečerpáním, je potřeba je dodržovat. To je zvláště v posledních letech, kdy nás na řadě míst v republice trápí hydrologické sucho, velmi důležité. Nedovolený odběr podzemních vod směřuje proti samotnému účelu vodního zákona, kterým je ochrana podzemních vod a hospodárné využívaní zdrojů,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň Petra Horčicová.

Podle ní také obec vysvětlovala nadměrný odběr také havarijním únikem z vodovodního řadu. „Inspekce by k této události přihlédla, ale obec pro svá tvrzení nepředložila žádné důkazy, proto jsme museli vydat pokutu v uvedené výši. Sankce je vyměřena výpočtem podle zákona – sedmdesát korun za každý metr krychlový vody odebrané nad rámec povolení,“ doplnila Horčicová. Velké Hydčice pokutu akceptovaly, sankce nabyla právní moci.

Scroll to Top