VaK Karlovy Vary k navrhované změně ústavy

Skupina poslanců, Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková, předložila poslanecké sněmovně návrh změny ústavy, která by výslovně uváděla, že voda je ve vlastnictví státu. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na reakce největších vodáren a povodí k problematice. V anketě odpovídal generální ředitel vodáren Antonín Jágl.

„Otázka vlastnictví vody stejně jako ostatních přírodních zdrojů, obecně vzato vlastnictví prostředí, ze kterého jsou lidé schopni získávat své životní potřeby, jako je atmosféra, hydrosféra a vlastní Země, je otázka pro nejlepší filozofy, na základě jejichž myšlenek jsou následně měněny celé společenské systémy až řády. Dnes jsme ve společenské fázi takové, že voda je na území Česka sice brána jako veřejné vlastnictví, ale vzhledem k tomu, že její formy užití definují zákony a další předpisy, které vydává stát respektive jeho instituce, chová se stát fakticky jako její výhradní vlastník. I když v poslední době se chovají některé instituce podporou nebo nebráněním individuálního využití vody tak, jako by voda patřila majiteli pozemku, na kterém se nějakým způsobem vyskytuje, což je přímo v rozporu s institutem veřejného vlastnictví, protože, kromě jiného, diskriminuje nevlastníky pozemků,“ uvedl Antonín Jágl.

Podle něj je veřejné využití vody ze strany státu znevýhodněno jak ekonomicky, tak hrozbou tvrdých represí. Jágl dále sdělil, že je důležité nejdříve vést o využívání přírodního prostředí jako civilizačního zdroje obecnou celospolečenskou diskusi a v kontextu výsledků teprve obdobně řešit vlastnictví vody a regulaci jejího využívání.

„Považuji za nezbytné diskuzi o podmínkách, které vytváří stát a jeho instituce pro užívání vody z přírodního prostředí pro lidskou potřebu, vést napříč společností, protože současné podmínky rozhodně nejsou pro naprostou většinu uživatelů vody spravedlivé a dlouhodobě udržitelné,“ uzavřel ředitel karlovarských vodáren.

Scroll to Top