Šimek: Jihomoravský kraj se problematikou sucha intenzivně zabývá

Ministr životního prostředí Richard Brabec na cestě po Jihomoravském kraji oznámil uvolnění další 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží ke zmírnění negativních dopadů sucha. Redakce vodarenstvi.cz se v této souvislosti zaměřila rovněž na komentář hejtmana kraje Bohumila Šimka.

„Zásadním problémem při snaze zmírnit dopady sucha v našem kraji je snížená schopnost moravské krajiny zadržovat vodu. Proto jen za poslední dva roky Jihomoravský kraj finančně podpořil formou dotačního programu Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje ve výši 9,5 milionu 47 projektů. Včetně krajského spolufinancování bylo za uvedené období vynaloženo 87,9 milionu a celkový objem na základě realizovaných projektů představuje potenciál více než 467 tisíc kubíků vody zadržené vody v sídlech a krajině,“ vysvětlil Šimek.

Podle něj se jednalo především o projekty revitalizace a výstavby nových malých vodních nádrží a rybníků, tvorby mokřadů, protierozních opatření a přípravy projektových dokumentací. Letos je dotační program rozšířen o následnou péči o zeleň na území Jihomoravského kraje, na projekty je zde vyčleněno celkem 8 milionů korun.

Scroll to Top