Blansko má nové kontejnery na tuky

Použité jedlé tuky a oleje z domácností řada lidí v Blansku ještě donedávna vylévala do odpadu. Nyní  mají ve městě k dispozici na třech místech speciální kontejnery, konkrétně v Rožmitálově a Kamnářské ulici a v sídlišti Písečná. Přepáleného oleje a tuku se mohou obyvatelé zbavit i ve sběrných dvorech v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

„Zpracovatelská firma jej zpětně využije třeba v chemickém průmyslu, na výrobu biopaliv a podobně,“ vysvětlil Martin Sklář z blanenské radnice. Povinnost sbírat tuky a oleje budou mít města i obce již od 1. ledna 2020. Nová vyhláška má za úkol šetřit životní prostředí a kanalizační síť, kterou použitý tuk z domácností ucpává.

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní většina lidí běžně vylévá. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města jsou v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv,“ opakovaně zdůrazňuje například ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Komplikace způsobují rovněž zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si lidé neměli plést ani s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla.

„Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ doplnil Tlolka.

Scroll to Top