Povodí Moravy vydalo Zpravodaj o vodě

V České republice patří povodně k nejpravděpodobnějším a nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám, které způsobují materiální škody, ale i ztráty na lidských životech. Oblast povodí Moravy byla v posledních letech zasažena hned několikrát – v novém čísle Zpravodaje přináší vodohospodáři přehled nejvýznamnějších povodňových událostí, které oblast zasáhly.

Na téma protipovodňových opatření se autoři zeptali také vedoucího odboru životního prostředí města Olomouc a shrnuli náročnou výstavbu protipovodňových opatření v Olomouci po prvním roce stavby. Mimořádná příloha Zpravodaje je věnována výsledkům soutěže Voda štětcem a básní, které se letos zúčastnilo 90 škol a vybíralo se z 939 děl.

Scroll to Top