BVK pro vodarenstvi.cz: Odmítáme princip výhradního vlastnictví vody státem

Skupina poslanců, Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková, předložila poslanecké sněmovně návrh změny ústavy, která by výslovně uváděla, že voda je ve vlastnictví státu.

Důvodem navrhované vyšší ústavní ochrany vody a vodních zdrojů je podle poslanců jejich zranitelnost, ale současně i nezbytnost pro existenci života na celé Zemi. Redakce vodarenstvi.cz oslovila nejvýznamnější tuzemské vodárny a zajímala se o to, jak na možnou změnu nahlíží a co by podle jejich názoru vodohospodářskému sektoru přinesla.

„S návrhem změny ústavy nesouhlasíme. Doporučujeme ponechat historicky osvědčenou právní úpravu dle současného zákona o vodách, podle které nejsou povrchové a podzemní vody předmětem vlastnictví. Přijetím změny ústavy by obor vodního hospodářství byl regulován státem jako výhradním vlastníkem vody, který by vodu prodával na základě jím určených podmínek ve smluvních vztazích. Informace uvedené v důvodové zprávě ke změně ústavy neodpovídají skutečnosti, protože změna by se ve skutečnosti dotkla mnoha subjektů a podstaty pravidel povolování a zpoplatňování odběrů vody,“ sdělili vodohospodáři z Brněnských vodáren a kanalizací. Podle nich by navíc přijetím tohoto návrhu došlo k výrazné disproporci mezi státem jako regulátorem a koncovým uživatelem vody.

Scroll to Top