Zmodernizovaný vodovod ve Staříči na Frýdecko-Místecku

Zhruba 4,5 milionu korun bylo potřeba na výměnu 707 metrů polyetylenového potrubí ze sedmdesátých let minulého století s vysokou četností poruch ve Staříči. Významná část stavby byla provedena bezvýkopovou metodou berstlining. Ta je rychlejší, efektivnější, ekologičtější a minimalizuje zásah do života obyvatel.

Součástí stavby byla také podle mluvčího společnosti SmVaK Ostrava Marka Síbrta výměna 35 plastových vodovodních přípojek, oprava jedné armaturní šachty spočívající ve výměně jejího vystrojení a sanaci stavební části, jedna armaturní šachta byla kvůli nepotřebnosti zrušena.

Významné investice proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu, patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil dříve generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Scroll to Top