Stav podzemních vod

Ve srovnání s předchozím týdnem se v celkovém průměru stav podzemních vod na našem území mírně zhoršil a zůstává mírně podnormální. Ke zhoršení došlo zejména v povodí Labe od Orlice po Jizeru, horní Vltavy, horní Sázavy, Opavy, Olše a Ostravice, Osoblahy, dolní Moravy, Jihlavy a Dyje. K přechodnému mírnému zlepšení došlo jen v povodí horní a střední Moravy a oblasti soutoku Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru mírně klesala.

Scroll to Top