Hennlich k řešení pro odstranění nečistot a vlhkosti

U zákazníků se společnost často setkává s požadavkem na ofukování a sušení výrobků. Pro tyto účely je sice možné nalézt v produktovém portfoliu vzduchové trysky Whisperblast, které jsou pro aplikaci také vhodné, ale jsou používány především pro ofuk menších a izolovaných ploch.

Základem síly ofuku je objem vzduchu a jeho rychlost proudění. Když zákazník zajistí dostatečný objem proudícího vzduchu, jeho rychlost bude tak vysoká, že rozruší bariéru povrchového napětí. Hennlich nabízí vzduchové nože Sonic Air Systems, které vyřeší nežádoucí vlhkost a zbytkovou vodu na výrobcích. Více k produktu zde.

Scroll to Top