Začala modernizace vodárenské věže v Hlučíně

Město v minulých měsících věž včetně přilehlých pozemků koupilo od Správy železniční dopravní cesty. Původním účelům však již sloužit nebude. Informoval o tom Opavský deník.

„V těchto dnech byly zahájeny práce na její obnově, které se týkají především střechy. Rekonstrukce má za cíl zabránit další degradaci kulturní památky, a to realizací přesné kopie původního krovu a střechy. Navrhované úpravy spočívají v nahrazení poškozených prvků krovu s kompletní výměnou střešního pláště dotčené části. Ocelová konstrukce bude doplněna o chybějící prvky a ochráněna proti korozi. Dřevěná část a krytina budou úplně vyměněny, zastřešení je provedeno krytinou z keramických pálených tašek, takzvaných bobrovek na laťování. Odstín střechy je navržen červený,“ řekla mluvčí města Kristina Neničková.

Podle městského architekta Jana Richtera bude v prvé řadě zapotřebí provést nejnutnější opravy hlavně střechy, aby do objektu nezatékalo. „Zároveň se musí zbudovat odvod dešťových vod a zabezpečit stavba proti vniknutí. Předpokládám, že převládne zájem upravit věž do co nejvěrnějšího původního stavu a u příležitosti nějakých významných dní ji zpřístupnit veřejnosti,“ řekl Jan Richter. Věž je podle něj mimořádným dokladem raně secesní inženýrské architektury s mnoha unikátními detaily.

Starosta města Pavel Paschek uvedl, že letos má Hlučín v rozpočtu vyčleněných 850 tisíc korun na rekonstrukci střechy, protože do objektu zatéká. „To bude první krok, protože musíme v prvé řadě stabilizovat ty nejhorší škody. Zároveň přemýšlíme, co s věží dál,“ pokračoval starosta. Následovat bude úprava okolí, vykácení náletových dřevin a oprava fasády.

„Uvažovali jsme o tom, že bychom nahoře udělali vyhlídku. Jenže v nejvyšší části objektu se nachází ocelová nádrž na vodu, která vyplňuje téměř celý prostor, takže vyhlídka by byla velmi problematická. Mezi nádrží a okny projde maximálně jeden člověk,“ doplnil Paschek.

Scroll to Top