SVS vymění potrubí v centru Žatce

Severočeská vodárenská společnost na žateckém Husitském náměstí provede rekonstrukci dožilých a poruchových vodovodních řadů v délce 290 metrů a nevyhovující kanalizace v délce 87 metrů pro přibližně 100 napojených obyvatel.

Letos proinvestuje Severočeská vodárenská společnost 1,7 miliardy korun. Na Ústecku to bude zhruba 106 milionů. Na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku bude směřovat 1,33 miliardy. SVS bude investovat do 239 staveb v 10 okresech. Dalších 337,5 milionu je určeno na potřebné opravy prostřednictvím provozovatele.

Dlouhodobým problémem SVS je právě stáří a stav majetku. „SVS zdědila po roce 1989 značnou část infrastruktury v zanedbaném stavu. V době socialismu se v různých akcích Z živelně budovaly azbestocementové roury a nekvalitní litinová potrubí. Z hlediska kvality to bylo špatné řešení. Trubky se dnes trhají a jsou paradoxně v daleko horším stavu než třeba úseky potrubí z roku 1905, které na území Ústeckého i Libereckého kraje také najdeme. Za minulého režimu se budovalo, ale investice do obnovy byly na nule. Takže se stále potýkáme se čtyřicetiletým deficitem. Každopádně SVS se stará o majetek s péčí řádného hospodáře. Cílem je předat jej budoucím generacím funkční a v dobré kondici,“ vysvětlil pro vodarenstvi.cz vedoucí komunikace a PR SVS Mario Böhme.

Ilustrační foto 

Scroll to Top