300 tisíc za únik tuků do potoka

Dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun dostala potravinářská společnost FRITAGRO Nížko. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě zjistili, že z areálu producenta bramborových výrobků unikly v březnu 2018 přes dešťovou kanalizaci závadné látky, tuky, do potoka. Dále odhalili to, že z čistírny odpadních vod závodu vytékaly v průběhu roku 2017 a části toho následujícího nadlimitně znečištěné odpadní vody.

FRITAGRO Nížko porušila vodní zákon, za což obdržela pokutu 200 tisíc, dalších 100 tisíc za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Sankce jsou pravomocné. „Při kontrole v březnu 2018 jsme zjistili, že voda vytékající potrubím dešťové kanalizace z areálu společnosti do potoka byla zakalena, v toku byl zřetelný výskyt tuků, které tvořily bíle zbarvené shluky. V korytě byly patrné šedavé nánosy a usazeniny,“ sdělil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Při kontrole čistírny odpadních vod rovněž inspektoři zjistili, že firma nedodržovala stanovené limity ve vypouštěných odpadních vodách. Podle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se jedná o poškození dlouhodobého charakteru. Společnost byla pokutována již před dvěma lety za únik čistírenských kalů do potoka.

Scroll to Top