Minigranty Nadačního fondu Veolia podpořily už téměř stovku projektů

Při slavnostním vyhlášení Minigrantů 2019 v prostorách Domova dobré vůle na Nouzově bylo rozděleno téměř 275 tisíc korun mezi 12 projektů zaměstnanců společnosti Středočeské vodárny. Za dvanáct let, co Minigranty Nadačního fondu Veolia existují, podpořil fond 97 projektů celkovou částckou 2 321 634 korun. Informovala o tom mluvčí vodáren Lenka Kozlová.

„Je potěšující, že je pořád dost zaměstnanců SVAS, kteří věnují svůj volný čas pomoci druhým, ať je to ve sportovním klubu, u dobrovolných hasičů či v neziskových organizacích. Rok od roku jsou projekty velmi zajímavé. Nejvíce hodnotím to, že některé podpořené projekty se týkají organizací, se kterými již několik let spolupracujeme formou firemního dobrovolnictví,“ sdělil provozní ředitel SVAS Pavel Pobříslo.

Podle ředitelky Nadačního fondu Veolia Venduly Valentové byly žádosti zaměstnanců co do zaměření pestré. „Největší počet vybraných projektů (38 %) pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, děti vyrůstající mimo klasickou rodinu, fyzicky či mentálně handicapovaní). Druhou velkou skupinu představují projekty zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (31 %). Podpořeny byly také projekty rozvíjející komunitní život a prostředí, projekty zabývající se životním prostředím, osvětou a vzděláváním,“ uvedla Valentová.

Příspěvek na aktivity potápěčského klubu získal například zaměstnanec Miroslav Jiran z provozu kanalizace Mělník. „Využijeme jen na doplnění chybějícího potápěčského vybavení nutného pro výuku plavání a potápění mládeže. Ten, kdo slyší o potápěčském klubu, se těší, že se bude hned potápět. Ale výcvik je z 80 % výuka správného plavání, až pak zbývajících 20 % je vlastní ponor. I když se to nezdá, naučit se pořádně plavat je velmi namáhavé, a tak někteří, kteří přijdou k nám do klubu s představou rychlého ponoru, jsou nemile překvapeni,“ řekl Jiran.

Scroll to Top