Vodohospodářská společnost testuje nové zařízení

V Dobříši zkouší metodu, díky které by bylo možno využívat vodu z lomu Jezírko. Město by tak získalo nový zdroj využitelný hlavně v období, kdy lidé ze sítě odebírají více vody kvůli zalévání. V loňském roce sice měla radnice na tři měsíce zapůjčenou mobilní úpravnu vody od Státní správy hmotných rezerv, ale technologie jí nevyhovovala.

„Technologie nám nevyhovovala, neupravovala vodu tak, jak jsme si představovali. Při horšící se kvalitě vstupní vody nebylo dosaženo výsledků, jaké jsme potřebovali,“ potvrdil technolog Martin Kolařík z Vodohospodářské společnosti Dobříš.

Vodaři teď zkouší jinou úpravnu s odlišnou technologií. Současné zdroje pro město jsou sice dostačující, ale je třeba se připravit na prodlužující se období sucha a mít na mysli i šetrné hospodaření. „Máme zdroje podzemní vody, které jsou při normálním průběhu dostatečně kapacitní. Pouze na konci jara a na začátku léta lidé neúměrně zatěžují síť zaléváním. Je tady docela dost rozsáhlých pozemků s trávníky,“ vysvětlil Kolařík.

Scroll to Top